//function wptheme_stat() { // ?> // // Hasiči se snaží zachránit malého kolibříka nalezeného před jejich stanicí - carloskonig.com

Hasiči se snaží zachránit malého kolibříka nalezeného před jejich stanicí

Hasiči se snaží zachránit malého kolibříka nalezeného před jejich stanicí

Hasiči: Nejen hrdinové pro lidi

Hasiči jsou často oslavováni jako hrdinové, kteří se vrhají do hořících budov, aby zachránili životy.

V srpnu 2018 však tým hasičské záchranné služby v Richburgu v Jižní Karolíně dokázal, že jejich hrdinství se neomezuje jen na lidi.

Jejich soucit se vztahuje i na ty nejmenší tvory.

Facebook – Hasičský záchranný sbor Richburg

Zdroj:
Facebook – Hasičský záchranný sbor Richburg

Drobný návštěvník v nesnázích

Jednoho rána se před hasičskou stanicí zhroutil na zem křehký kolibřík, zesláblý a dehydrovaný.

Tři hasiči – velitel John Agee, hasičský maršál David McCain a hasič Jobeth Holmes – se bez váhání pustili do akce.

Jejich úkol?

Oživit toto křehké stvoření.

Facebook – Richburg Fire-Rescue

Zdroj:
Facebook – Richburg Fire-Rescue

Sladká záchrana

Hasiči se o svůj zážitek podělili na Facebooku:

“Dnes ráno jsme v motorovém prostoru našli na podlaze ležet kolibříka, který byl vyčerpaný a dehydrovaný.”

K rehydrataci ptáka jeden z hasičů chytře použil víčko, které naplnil vodou s trochou cukru.

Kolibřík, který vycítil záměr, se dychtivě napil život zachraňující směsi.

Facebook – Hasičský záchranný sbor Richburg

Zdroj:
Facebook – Richburg Fire-Rescue

Šťastný konec

Po uhašení žízně a načerpání sil se kolibřík opět vznesl k obloze.

Hasiči se nemohli ubránit pýše, když viděli, jak malý ptáček, kterého zachránili, vzlétá.

Víc než jen dovednosti

Hasičský sbor Richburg se na Facebooku podělil o hluboké poselství:

“Téměř každého můžete naučit, jak být hasičem, zdravotníkem nebo prostě čímkoli, co si lze představit. Co je prakticky nemožné naučit, je soucit. Máme štěstí, že v našem oddělení máme obrovskou skupinu lidí, kteří mají vášeň a touhu pomáhat bez ohledu na situaci.”

Facebook – Richburg Fire-Rescue

Zdroj:
Facebook – Richburg Fire-Rescue

Opakující se návštěvník?

Zajímavé je, že to nebylo poprvé, co se kolibřík vydal na stanici, aby se tam ocitl v pasti.

Kolibříci jsou častými návštěvníky Severní a Jižní Karolíny, zejména na jaře a v létě.

Do regionu migrují tisíce těchto ptáků, kteří doplňují místní populaci.

Pexels – Frank Cone

Zdroj:
Pexels – Frank Cone

Sladký zub

Kolibříci mají neukojitelnou chuť na cukr, denně ho zkonzumují téměř polovinu své tělesné hmotnosti.

Tento cukr získávají obvykle z nektaru a mízy stromů.

Mnozí místní obyvatelé si pro tyto sladkomilné ptáky zřizují krmítka pro kolibříky, která plní roztokem z jednoho dílu cukru na čtyři díly vody.

Pexels – Chris F

Zdroj:
Pexels – Chris F

Promyšlené gesto

Vzhledem k častým návštěvám těchto okřídlených zázraků uvažují hasiči o tom, že na svou stanici přidají krmítko pro kolibříky.

T. Melton, asistent na hasičské stanici, vtipně poznamenal pro deník The Charlotte Observer:

“Nacházejí cestu dovnitř, ale nemohou přijít na to, jak odejít. Nikdy se nezúčastnili žádného z našich programů požární prevence o tom, že mají únikový plán.”

Skuteční hrdinové v každém smyslu

Právě takové okamžiky ukazují pravou podstatu hrdinství.

Jde o to postavit se nebezpečí čelem a projevit laskavost a soucit všem živým bytostem, bez ohledu na to, jak jsou malé.

Tým richburských hasičů je příkladem tohoto ducha, což z nich dělá skutečné hrdiny v každém slova smyslu.

Podívejte se na původní příspěvek níže!

Prosím, SDÍLET se svými přáteli a rodinou.

Share