//function wptheme_stat() { // ?> // // Kočka se snaží komunikovat s jelenem, ale nedaří se jí to - carloskonig.com

Kočka se snaží komunikovat s jelenem, ale nedaří se jí to

Kočka se snaží komunikovat s jelenem, ale nedaří se jí to

Kočky? Rozkošné! Jelen? Rozkošný! Kočka a jelen se spřátelí? Mimořádně rozkošné a opravdu úžasné.

Youtube – Julie Epp

Zdroj:
Youtube – Julie Epp

Kočka Jelly a její člověk byli na procházce v kanadském městě Winnipeg v Manitobě, když se ze stromů vynořil divoký jelen.

Obě zvířata vypadala nervózně, ale byla na sebe zvědavá, a tak se rozhodla strávit nějaký čas vzájemnou prohlídkou. Jelly se pomalu přiblížila k mladému běloocasému jelenovi, který před přicházející kočkou ustoupil, ale nadále se tvářil zaujatě.

Youtube – Julie Epp

Zdroj:
Youtube – Julie Epp

Zdá se, že největší strach jelen ve skutečnosti dostal z Jellyina člověka, který ji volal zpět, nikoliv ze samotné kočky.

Obě zvířata zůstala při vzájemném souboji klidná, ale připravená, jelen občas dupl nohou, jako by chtěl říct: “To už je moc blízko.” A Jelly pak ustoupila. Když se kočka rozhodla, že už toho má dost a je čas pokračovat v procházce, jelen nebyl připraven jejich setkání ukončit a odvážil se ke kočce trochu blíž, aby si ji očichal.

Youtube – Julie Epp

Zdroj:
Youtube – Julie Epp

Jelly byla příliš šťastná, že jí vyhověla, a otočila se, aby se s ní setkala zblízka.

Jellyho člověk je slyšet, jak říká: “Myslím, že se tě trochu bojí, ale chce tě poznat.”. Očividně situaci neustále sledovala a jistě by zasáhla, kdyby to bylo potřeba. Naštěstí pro ni i pro Jelly byl jelen pouze zvědavý a nechtěl nikomu z nich ublížit.

Youtube – Julie Epp

Zdroj:
Youtube – Julie Epp

Vzájemná interakce různých druhů není v živočišné říši ničím novým, říká se jí “symbióza”.

Existují čtyři hlavní typy symbiotických vztahů známé jako “mutualismus”, “komenzalismus”, “parazitismus” a “konkurence”. Vzájemnost je to, co by se dalo klasifikovat jako vztah mezi želvou a jelenem, protože oba druhy mají ze setkání prospěch.

Youtube – Julie Epp

Zdroj:
Youtube – Julie Epp

Ačkoli v tomto videu není žádný skutečný přínos, oba opustí situaci pozitivním způsobem.

Ve všech ostatních typech symbiotických vztahů by jeden z dvojice nějakým způsobem těžil z neštěstí druhého. Jelly i jelen odejdou ze setkání o něco moudřejší o světě kolem sebe a o tom, jací jsou někteří další tvorové v jejich blízkosti.

Youtube – Julie Epp

Zdroj:
Youtube – Julie Epp

Kočky i jeleni jsou známí jako klidná, uvolněná a společenská stvoření, takže není divu, že se tito dva o sebe navzájem zajímali.

Jeleni se také vyvinuli tak, že dokáží vycítit nebezpečí dříve, než se dostane příliš blízko, takže mohou včas utéct. Je skutečným důkazem osobnosti Jelly a jejích majitelů, že se dokázali dostat tak blízko k jelenovi, aniž by utekl.

Youtube – Julie Epp

Zdroj:
Youtube – Julie Epp

Možná, že až bude Jelly příště na procházce, uvidí svého srnčího kamaráda znovu a jejich pouto se ještě posílí.

Youtube – Julie Epp

Zdroj:
Youtube – Julie Epp

Podívejte se, jak si kočka Jelly prohlíží svého nového srnčího kamaráda ve videu níže.

Prosím, SDÍLET se svými přáteli a rodinou.

Share